Temsilcilerimizin Görevleri

PDOK Üniversite Temsilci Başkanının Görevleri

 • Üniversite temsilcileri arasında birlik ve beraberliği sağlar.
 • Diğer temsilciler arasında görev dağılımı yapar.
 • Sosyal medya paylaşımları konusunda basın yayın ekibiyle iletişim halindedir.

 

PDOK Üniversite Temsilcilerinin Görevleri:

 • Üniversitesindeki öğrenciler ile PDOK arasında iletişimi sağlar.
 • Temsil heyetinden gelen duyuru ve görevleri sınıf temsilcilerine iletir.
 • Sınıf temsilcilerinden gelen istek, öneri ve sorunlarla ilgilenir, gerektiğinde durumu temsil heyetine aktarır.
 • Üniversitesinde örgütlenmeyi sağlar.
 • PDOK içerisinde üniversite öğrencilerini yönlendirecek eylem ve etkinliklerde bulunur.
 • PDR öğrencilerinin dernek fahri üyeliğine kazandırılması hususunda aktif rol alır.
 • Kendi üniversitesinin PDOK sosyal medya hesabını aktif bir şekilde yönetir.

 

PDOK Sınıf Temsilcilerinin Görevleri:

 • Bulunduğu sınıf ile PDOK arasında iletişimi sağlar.
 • Sınıfındaki öğrencilerin alanla ilgili istek, öneri ve sorunlarını PDOK üniversite temsilcilerine iletir.
 • Eylem ve etkinliklerde üniversite temsilcileri ile işbirliği içerisinde olur.