İklim ve Çevre Çalışma Grubu

İklim ve çevre sorunları ile ilgili önemli çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.