Temsil Heyeti

2022-2023 PDOK Yönetim Kurulu


2022-2023 PDOK Yönetim Kurulu Görevleri


PDOK Temsil Heyeti Genel Başkanı

 • Türk PDR Derneğinin gençlik teşkilatlanması olan PDOK’u yönetim kurulu adına temsil etmek
 • Yönetim kurulu üyeleri arasında işbirliğini sağlamak
 • Yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarını denetlemek ve dönütler vermek
 • Yönetim kurulu ile gerçekleştirilecek toplantılara başkanlık etmek ve yönetmek
 • Dernek ile gerçekleştirilecek, alanımız adına yapılan toplantılarda bulunarak yönetim kurulunu temsil etmek
 • Dernek ile öğrencilerin ihtiyaç, istekleri doğrultusunda köprü görevi görmek

Ata Bartu BİÇER


PDOK Genel Sekreteri

 • Başkanın bulunmadığı durumlarda dernek ile yapılan toplantılarda yönetim kurulunu temsil etmek
 • Başkanın olmadığı durumlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve yürütmek
 • Yönetim kurulu toplantılarında gündem oluşturmak
 • Yönetim kurulu ile yapılan toplantıların raporlanmasını sağlamak
 • PDOK içerisinde yapılan çalışmalarının kaydını arşivlemek
 • PDOK içerisinde oluşturulmuş sekreterlikleri koordine etmek
 • Sekreterliklerinin yapmış olduğu faaliyetlerin raporunu hazırlamak
 • Sekreterliklerde bulunan kişilerin çalışmalarını denetlemek
 • PDOK içerisinde bulunan çalışma gruplarını koordine etmek
 • PDOK Akademi çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek

Melisa DEVECİ
[email protected]


PDOK Basın – Yayın Sekreteri

 • Video, fotoğraf ve tanıtım içerikleri ile alan tanıtımına katkı sunacak teknolojik faaliyetlerde sekreterliklerle ortak çalışmalar yürütmek
 • PDOK adına hazırlanacak basın açıklamalarını organize etmek ve bunların medyada yer almasını sağlamak
 • PDOK içerisinde bulunan üniversite temsilciliklerinin paylaşımının denetimini ve koordinasyonunu sağlamak
 • Dernek ile ilgili içeriklerin paylaşımının yapılmasını sağlamak
 • PDOK sosyal medya hesaplarının işlemlerini takip etmek
 • Temsilcilerin dernek faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesini sağlamak

Hira TEMEL
[email protected]


PDOK Eğitim Sekreteri

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencilerinin mesleki, kişisel, kültürel gelişimlerine yönelik ihtiyaç analizinin yapılması
 • İhtiyaç analizi doğrultusunda çeşitli sempozyum, panel, seminer, etkinlik, eğitimler ve günler düzenlemek
 • Gerçekleştirilecek eğitsel faaliyetlerin organizasyonlarını yönetmek
 • Öğrenci kongresinin gerçekleştirileceği üniversitede okuyan öğrencilerden “Kongre Düzenleme Kurulu” oluşturulmasını takip etme
 • Yapılacak öğrenci kongresinin takibini gerçekleştirerek yönetim kurulu ile paylaşmak
 • Gerçekleştirilen faaliyetlerin içeriğine yönelik rapor hazırlanmasını sağlamak

Buse ŞİMŞEK
[email protected]


PDOK Teşkilatlanma Sekreteri

 • Derneğin fahri üye sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmek
 • PDOK temsilciliğindeki istifa başvurularını incelemek ve yönetim kuruluna sunmak
 • PDOK içerisinde yer alan üniversitelerin örgütlenme konusunda koordinasyonunu sağlamak
 • PDOK temsilcileri ile işbirliği yapılmasını, iletişimde olunmasını sağlamak
 • Temsilci raporları güncel tutularak yönetim kurulunun bilgilendirilmesini sağlamak
 • PDOK içerisinde öğrencileri yönlendirecek eylem ve etkinliklerde bulunmak
 • Temsilcilerin görüş ve önerilerini iletmek için yönetim kurulu ile üyeler arasında köprü görevi görmek

Bartu BAŞ
[email protected]


PDOK Proje Sekreteri

 • PDOK ve psikolojik danışman adayları adına yürütülecek proje ve faaliyet taslaklarının hazırlanması sağlamak.
 • Projelerin yürütülmesini sağlamak.
 • Projeleri ve projelerle ilgili çalışmaları denetlemek.
 • Projeler sona erdikten sonra çıktıları değerlendirmek.
 • Temaslar ve işbirlikleri için araştırmalar yapmak.
 • İşbirliklerinin kurulmasını sağlamak ve süreci koordine etmek.
 • İşbirlikçiler ve PDOK arasındaki iletişimi sağlamak.
 • Yürütülen faaliyetler ve işbirliklerinin raporunu tutmak.

Aycan AKKOÇ
[email protected]


PDOK Dış İlişkiler Sekreteri

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünün tanınırlığını ve Psikolojik Danışmanların gelişimini artırmak amaçlı çeşitli proje ve eğitimlerde birlik içerisinde bulunulabilecek kurum ve kuruluşlar için araştırmalar yapmak
 • PDOK ve diğer kurum/kuruluşlar arasında (sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, öğrenci yapılanmaları) beraber yürütülecek olan proje ve eğitimlerin, temas ve işbirliği içerisinde yürütülmesi için bağlantıları kurmak 
 • İşbirliklerinin kurulmasını sağlayıp süreci koordine etmek,PDOK ile işbirliği kurulan kurum/kuruluşlar arası iletişimi aktif şekilde sağlamak
 • Diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen faaliyetlere katılım sağlanması üzerine çalışmak

Alara ÖZÇELİK
[email protected]


PDOK İdari İşler Sekreteri

 • Başkan ve Genel Sekreterin bulunmadığı durumlarda dernek ile yapılan toplantılarda yönetim kurulunu temsil etmek.
 • Günlük dernek prosedürlerini gerçekleştirmek ve dernek üyeleri için idari destek sağlamak.
 • Sekreterliklerde yürütülen çalışmaları koordine etmek.
 • PDOK Akademi çalışmalarını denetlemek.
 • PDOK içerisinde yapılan çalışmaları denetlemek.
 • Dernek üyelerinin veya sekreterliklerde bulunan kişilerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak.

Fira Nur BEDİR


PDOK Mali İşler Sekreteri

 • Kar etme amacı gütmeyen yalnzıca gelir gider dengesini sağlayan
  birimimizdir.
 • Etkinliklerimizde ve her sene düzenli olarak yapılan Ulusal Öğrenci Kongremizde oluşan harcamaların kontrollerini sağlar.
 • Öğrenci yapılanmamızın bulunduğu Daire’nin giderlerini en doğru şekilde yönetmekle yükümlüdür.

Mustafa ÜNAL


2022-2023 PDOK Yedek Yönetim Kurulu


Furkan ÇOLAK
Kaan BİLGİÇ
Ümmügülsüm SEKMENOĞLU
Aleyna ÇINĞI