Temsil Heyeti

2023-2024 PDOK Yönetim Kurulu


2023-2024 PDOK Yönetim Kurulu Görevleri


kaan bilgiç

PDOK Temsil Heyeti Genel Başkanı

-Türk PDR Derneğinin gençlik teşkilatlanması olan PDOK’u yönetim kurulu adına temsil etmek,

 • -Yönetim kurulu üyeleri arasında işbirliğini sağlamak.
 • Yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarını denetlemek ve dönütler vermek.
 • Yönetim kurulu ile gerçekleştirilecek toplantılara başkanlık etmek ve yönetmek.
 • Dernek ile gerçekleştirilecek, alanımız adına yapılan toplantılarda bulunarak yönetim kurulunu temsil etmek.
 • Dernek ile öğrencilerin ihtiyaç, istekleri doğrultusunda köprü görevi görmek.

Kaan BİLGİÇ – Kırıkkale Üniversitesi 3. Sınıf


sait ön

PDOK Başkan Vekili

 • Başkanın yokluğunda PDOK başkanlığını yürütmek.
 • PDOK adına ziyaretlerde bulunup görüşmeler yapmak.
 • PDOK genel işleyişini gözlemlemek.
 • Teşkilat Sekreteri ve İdari İşler Sekreteriyle beraber koordineli çalışıp başkana rapor vermek.
 •  Fikir paylaşımı yaparak karar ve projelerdeki verimliliği artırmaya çalışmak.

Sait ÖN  – TED Üniversitesi 3.Sınıf

[email protected]


zeynep yatarkalkmaz

PDOK Temsil Heyeti Temsilci Sekreteri

 • Türk PDR Derneği’nin gençlik teşkilatlanması olan PDOK Sekreterliklerini temsil etmek
 • Temsil Heyeti Başkanı tarafından verilen görevleri Temsil Heyeti ile paylaşmak.
 • Temsil Heyeti Başkanı ve Sekreterler arasında köprü görevi görmek.
 • Temsil Heyeti Başkanı ile Üniversite ve Sınıf temsilcileri arasında köprü görevi görmek.

Zeynep YATARKALKMAZ – TED Üniversitesi 3. Sınıf

 

[email protected]


melek kula

PDOK İdari İşler Sekreteri

 • Başkan, Başkan Vekili ve Genel Sekreterin bulunmadığı durumlarda dernek ile yapılan toplantılarda yönetim kurulunu temsil etmek.
 • Günlük dernek prosedürlerini gerçekleştirmek ve dernek üyeleri için idari destek sağlamak.
 • Sekreterliklerde yürütülen çalışmaları koordine etmek.
 • PDOK Akademi çalışmalarını denetlemek.
 • PDOK içerisinde yapılan çalışmaları denetlemek.
 • Dernek üyelerinin veya sekreterliklerde bulunan kişilerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak.

Melek KULA – Ankara Üniversitesi  3.sınıf

aysu sayim

PDOK Eğitim Sekreteri

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal yönde çeşitli sempozyum, panel, seminer, etkinlik, eğitimler ve günler düzenlemek.
 • Gerçekleştirilecek eğitimleri organize etmek.
 • Öğrenci kongresinin gerçekleştirileceği üniversitede okuyan öğrencilerden “Kongre Düzenleme Kurulu” oluşturulmasını takip etmek.
 • Yapılacak öğrenci kongresini takip ederek yönetim kurulu ile paylaşmak.
 • Gerçekleştirilen faaliyetlerin içeriğine yönelik rapor hazırlanmasını sağlamak.

Aysu SAYİM – Gazi Üniversitesi    2.sınıf

[email protected]


EDA YEKŞUN

PDOK Basın Sekreterliği

 • Fotoğraf ve video içerikleri ile alan içerisindeki etkileşime katkı sunacak teknolojik faaliyetlerde sekreterliklerle ortak çalışmalar yürütmek.
 • Sekreterlik çalışmaları, eğitimler, canlı yayınlar gibi çeşitli faaliyetlerin paylaşımlarını hazırlamak.
 • Dernek ile ilgili içeriklerin paylaşımlarını hazırlamak.
 • Hazırlanan tasarımlar ile PDOK ve Psikolojik Danışman adayları arasında alan içi bağı arttırmak.
 • Temsilcilerin dernek faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesini sağlayarak kamuoyu oluşturmak.

Eda YEKŞUN – Dokuz Eylül Üniversitesi  3.sınıf

Beyza SEYREK – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   3.sınıf

[email protected]

BEYZA SEYREK


Betül ÇUBUK

PDOK Yayın Sekreterliği

 • Sosyal medya hesaplarını aktif kullanmak ve paylaşım yapmak,
 • ARKETİPDOK Dergisi içeriğini oluşturmak,
 • PDOKCast programının içeriğini belirlemek,
 • PDOK Kitapları serisini devam ettirmek, içeriğini oluşturmak,
 • Gündem çalışmalarında etkileşimi artırmak,
 • PDR öğrencileriyle derneğimizin ve PDOK’un çalışmalarını ve yayınlarını paylaşmak.

Betül ÇUBUK – Ankara Üniversitesi   2.sınıf

Sıla Doğa IŞIKLI – Ege Üniversitesi   3.sınıf

[email protected]

Sıla Doğa IŞIKLI


selin piri

PDOK Dış İlişkiler Sekreteri

 • PDR alanının tanınırlığını artırmak adına çalışmalar yapmak.
 • Psikolojik Danışman – Psikolojik Danışman adaylarının gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli projeler ve eğitimler gerçekleştirilebilecek adına kurum ve kuruluşların araştırılmasını sağlamak.
 • PDOK’un çeşitli kurum ve kuruluşlar (STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları, öğrenci yapılanmaları, gençlik yapılanmaları, Türk PDR Topluluğu) ile birlikte yürütebileceği eğitim ve projeleri araştırmak.
 • İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen faaliyetlere PDOK’un katılımını sağlamak amacıyla aradaki iletişimi kurmak.

Selin Piri – Bartın Üniversitesi   4.sınıf

[email protected]


ali bozan

PDOK Proje Sekreteri

 • Alanla ilgili toplumsal gelişmeleri takip etmek,
 • Güncel ve diğer konularla ilgili proje fikirleri üretmek,
 • Alana dair sosyokültürel etkinlikler tasarlayıp geliştirmek.

Ali BOZAN – Biruni Üniversitesi  3.sınıf

[email protected]


FATMA NUR BOZDUMAN

PDOK TEŞKİLATLANMA Sekreterliği

 • Üniversite ve sınıf temsilcilerinin PDOK ile koordinasyonunu sağlamak.
 • Üniversite temsilciliklerinin aktifliğini sağlamak ve kontrol etmek.
 • Temsilcilerin örgütlenmesini sağlamak ve sürdürmek.
 • Üniversite temsilci ekiplerinin kurulmasıyla ve istifalarıyla ilgilenmek.
 • Fahri üyelerle iletişim kurmak, üyelik ve kart işlemleriyle ilgilenmek.
 • Derneğin fahri üye sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
 • PDOK ile üyeler arasında köprü görevi görmek.

Fatma Nur BOZDUMAN –  Gazi Üniversitesi 2.sınıf

Asya BULAK –  Medeniyet Üniversitesi 3.sınıf

[email protected]

 

ASYA BULAK