Temsil Heyeti

2021-2022 PDOK Yönetim Kurulu


2021-2022 PDOK Yönetim Kurulu Görevleri


Genel Başkan

 • Türk PDR Derneğinin gençlik teşkilatlanması olan PDOK’u yönetim kurulu adına temsil etmek
 • Yönetim kurulu üyeleri arasında işbirliğini sağlamak
 • Yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarını denetlemek ve dönütler vermek
 • Yönetim kurulu ile gerçekleştirilecek toplantılara başkanlık etmek ve yönetmek
 • Dernek ile gerçekleştirilecek, alanımız adına yapılan toplantılarda bulunarak yönetim kurulunu temsil etmek
 • Dernek ile öğrencilerin ihtiyaç, istekleri doğrultusunda köprü görevi görmek

Gizem ÖREN
[email protected]


Genel Sekreter

 • Başkanın bulunmadığı durumlarda dernek ile yapılan toplantılarda yönetim kurulunu temsil etmek
 • Başkanın olmadığı durumlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve yürütmek
 • Yönetim kurulu toplantılarında gündem oluşturmak
 • Yönetim kurulu ile yapılan toplantıların raporlanmasını sağlamak
 • PDOK içerisinde yapılan çalışmalarının kaydını arşivlemek
 • PDOK içerisinde oluşturulmuş sekreterlikleri koordine etmek
 • Sekreterliklerinin yapmış olduğu faaliyetlerin raporunu hazırlamak
 • Sekreterliklerde bulunan kişilerin çalışmalarını denetlemek
 • PDOK içerisinde bulunan çalışma gruplarını koordine etmek
 • PDOK Akademi çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek

Merve KAZAK
[email protected]


Basın Yayın Sekreteri

 • Video, fotoğraf ve tanıtım içerikleri ile alan tanıtımına katkı sunacak teknolojik faaliyetlerde sekreterliklerle ortak çalışmalar yürütmek
 • PDOK adına hazırlanacak basın açıklamalarını organize etmek ve bunların medyada yer almasını sağlamak
 • PDOK içerisinde bulunan üniversite temsilciliklerinin paylaşımının denetimini ve koordinasyonunu sağlamak
 • Dernek ile ilgili içeriklerin paylaşımının yapılmasını sağlamak
 • PDOK sosyal medya hesaplarının işlemlerini takip etmek
 • Temsilcilerin dernek faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesini sağlamak

Alperen Arslan
[email protected]


Eğitim Sekreteri

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencilerinin mesleki, kişisel, kültürel gelişimlerine yönelik ihtiyaç analizinin yapılması
 • İhtiyaç analizi doğrultusunda çeşitli sempozyum, panel, seminer, etkinlik, eğitimler ve günler düzenlemek
 • Gerçekleştirilecek eğitsel faaliyetlerin organizasyonlarını yönetmek
 • Öğrenci kongresinin gerçekleştirileceği üniversitede okuyan öğrencilerden “Kongre Düzenleme Kurulu” oluşturulmasını takip etme
 • Yapılacak öğrenci kongresinin takibini gerçekleştirerek yönetim kurulu ile paylaşmak
 • Gerçekleştirilen faaliyetlerin içeriğine yönelik rapor hazırlanmasını sağlamak

Eda EMREM
[email protected]


Örgütlenme Sekreteri

 • Derneğin fahri üye sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmek
 • PDOK temsilciliğindeki istifa başvurularını incelemek ve yönetim kuruluna sunmak
 • PDOK içerisinde yer alan üniversitelerin örgütlenme konusunda koordinasyonunu sağlamak
 • PDOK temsilcileri ile işbirliği yapılmasını, iletişimde olunmasını sağlamak
 • Temsilci raporları güncel tutularak yönetim kurulunun bilgilendirilmesini sağlamak
 • PDOK içerisinde öğrencileri yönlendirecek eylem ve etkinliklerde bulunmak
 • Temsilcilerin görüş ve önerilerini iletmek için yönetim kurulu ile üyeler arasında köprü görevi görmek

Cansu YETİŞ
[email protected]

Proje ve Dış İlişkiler Sekreteri

 • PDOK ve psikolojik danışman adayları adına yürütülecek proje ve faaliyet taslaklarının hazırlanması sağlamak
 • Projelerin yürütülmesini sağlamak
 • Projeleri ve projelerle ilgili çalışmaları denetlemek
 • Projeler son erdikten sonra çıktıları değerlendirmek
 • Temaslar ve işbirlikleri için araştırmalar yapmak
 • İşbirliklerinin kurulmasını sağlamak ve süreci koordine etmek
 • İşbirlikçiler ve PDOK arasındaki iletişimi sağlamak
 • Yürütülen faaliyetler ve işbirliklerinin raporunu tutmak

Muhammed Talha ÇAKIR
[email protected]