İnsan Hakları Çalışma Grubu

İnsan haklarının yeri ve önemi kapsamında önemli çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.