Yaşlı ve Engelli Hakları Çalışma Grubu

Yaşlı ve Engelli haklarının yeri ve önemi kapsamında önemli çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.