AR-GE İnovasyon Çalışma Grubu

AR-GE İnovasyon Çalışma Grubu

Araştırma ve Geliştirme, kısaca Ar-Ge OECD tarafından, “Bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması” olarak tanımlanmıştır.

İnovasyon;

Gelişen ve değişen teknoloji çağında üretilenlerin süreç içerisine uyum sağlaması adına yenilenme ve değiştirmeyi süreklilik haline getirme işlemidir.

PDOK içerisinde yer alan bu çalışma grubunun amacı, öncelikle ihtiyaçlar dahilinde bir araştırma yapmak, ortaya çıkan bilgiyi yaratıcılıkla bütünleştirip geliştirme veya yenilemeyi sağlamak ve bu döngüselliğin sürekliliğini hedeflemektir.