Hakkımızda

PDOK Nedir ?

Konseyin adı Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi’dir. Kısaltması PDOK’tur. Türk PDR Derneği PDR lisans öğrencilerinin konseyidir. Konseyin Genel Merkezi Ankara’dır. Türkiye Cumhuriyeti ve yurtdışında üniversitelerde temsilcilikleri açılır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının ve Psikolojik Danışmanlık mesleğinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için bilimsel, sosyal, kültürel ve mesleki çalışmalar yapar. Türk PDR Derneği’nin kuruluş amaçlarının gerçekleşmesinde dernek genel merkezi ile iş birliği içerisinde hareket eder. PDR öğrencilerinin, birlik, beraberlik ve mesleki dayanışmasını sağlar. Türkiye genelinde yapılandırılmış Türk PDR Derneği’nin şube yada temsilciliği bulunan illerde şube yönetim kurulu ve il temsilciliği ile koordinasyon içerisinde çalışmaları yürütür. Türk PDR Derneği ile PDR öğrencilerinin temaslarını sağlar.