Çalışma Grupları

Sosyal Medya ve Görünürlük Çalışma Grubu
AR-GE İnovasyon Çalışma Grubu
Kültür Sanat Çalışma Grubu
Kadın ve Çocuk Hakları Çalışma Grubu