Proje Sekreterliği

PDOK içerisinde alanla ilgili toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde fikirlerin üretilerek hayata geçirilmesini hedefler. Bu süreç içerisinde projeler oluşturulması, bu projelerin yürütülmesi ve sonuçlarının hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlar. Önerilen ve yönetim kurulu tarafından onaylanan projelerin hayata geçirilmesi için ortaklıklar kurarak çalışmalarını yürütür. Uygun görülen proje çağrılarında ortak olarak yer alır. Yer alma süresince projelere ilişkin olası kaynakları gözden geçirerek, fırsatları ve ortaya çıkan alternatifleri analiz eder. Fikirlerden oluşabilecek olası taslak projelere ilişkin interaktif tartışmalar içerisinde bulunarak yönlendirmelerde rol alır. Gerek temsilcilerden gerekse sekreterlik üyelerinden gelen talepleri proaktif yaklaşımla değerlendirir.

 

Ali BOZAN (PDOK Proje Sekreteri)

 

SEKRETERLİK ÜYELERİ

Ayşe YILDIZ
Batuhan DEĞERLİ
İrem BİLSELOĞLU
Rümeysa YAZICI
Seçil SARGIN
Selin OKKALI
Tuğba TUMURBAĞA
Yusuf Emre ULUSOY
Selin AKARKAMÇI
Melike GÜZELER