Kadın ve Çocuk Hakları Çalışma Grubu

Kadın ve Çocuk Hakları Çalışma Grubu

Amaç  / Kapsam

Kadın ve Çocuk Hakları Çalışma Grubu,  PDOK içerisinde kadın ve çocuk haklarının tanıtılması, şiddet ve istismar türleri ile ilgili önleyici-farkındalık yaratıcı çalışmalarının yapılması üzerine faaliyet gösterecektir.

  • Kadın ve Çocuk Hakları Çalışma Grubu içerisinde PDOK Örgütlenme Genel Sekreteri ile PDOK Üniversite Temsilcileri ve PDOK Sekreterlik Üyeleri bulunur .
  • Kadın ve Çocuk Hakları Çalışma Grubu her ayın 1. ve 3. haftası toplantı alır.
  • Çalışma Grubu üyeleri ile birlikte yapılacak çalışmalara karar verir.
  • Kadın ve Çocuk Haklarının vurgulandığı önemli günlerde içerik hazırlar.
  • Şiddet ve istismar türleri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla yapılacak çalışmaları planlar.

Misyon

PDOK Kadın ve Çocuk Hakları Çalışma Grubu misyonu ; PDOK içerisinde kadın ve çocuk hakları alanında eklektik bir biçimde faaliyetler gösteren bir çalışma grubu olarak çalışmaktır.

Vizyon

Başta PDOK Temsilcileri olmak üzere tüm Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencilerinin, şiddet ve istismar türlerinde en üst düzey farkındalığını oluşturmaktır.