Proje ve Dış İlişkiler Sekreterliği

PDOK içerisinde alanla ilgili toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde fikirlerin üretilerek hayata geçirilmesini hedefler. Bu süreç içerisinde projeler oluşturulması, bu projelerin yürütülmesi ve sonuçlarının hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlar. Önerilen ve yönetim kurulu tarafından onaylanan projelerin hayata geçirilmesi için ortaklıklar kurarak çalışmalarını yürütür. Uygun görülen proje çağrılarında ortak olarak yer alır. Yer alma süresince projelere ilişkin olası kaynakları gözden geçirerek, fırsatları ve ortaya çıkan alternatifleri analiz eder. Fikirlerden oluşabilecek olası taslak projelere ilişkin interaktif tartışmalar içerisinde bulunarak yönlendirmelerde rol alır. Gerek temsilcilerden gerekse sekreterlik üyelerinden gelen talepleri proaktif yaklaşımla değerlendirir.

SEKRETERLİK ÜYELERİ

Aysel SEYREK
Çağlar YÜCE
Eylem AĞKAN
Hasan Ali TOPUZ
İlayda Deniz TUĞ
Mehmet DEMİR
Merve KITIR
Selvi Sezin KAYA
Vesile ASLAN
Zehra COŞKUN