Proje ve Dış İlişkiler Sekreterliği

PDOK içerisinde alanla ilgili toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde fikirlerin üretilerek hayata geçirilmesini hedefler. Bu süreç içerisinde projeler oluşturulması, bu projelerin yürütülmesi ve sonuçlarının hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlar. Önerilen ve yönetim kurulu tarafından onaylanan projelerin hayata geçirilmesi için ortaklıklar kurarak çalışmalarını yürütür. Uygun görülen proje çağrılarında ortak olarak yer alır. Yer alma süresince projelere ilişkin olası kaynakları gözden geçirerek, fırsatları ve ortaya çıkan alternatifleri analiz eder. Fikirlerden oluşabilecek olası taslak projelere ilişkin interaktif tartışmalar içerisinde bulunarak yönlendirmelerde rol alır. Gerek temsilcilerden gerekse sekreterlik üyelerinden gelen talepleri proaktif yaklaşımla değerlendirir.

SEKRETERLİK ÜYELERİ

Faruk ÖZKAN
Fatmanur ÖZŞAHİN
Melis HAKAN
Büşra Ceren BİLGETEKİN
Cansel KAPAN
Emine KEPEZ
Sema İNAN
Rümeysa İPEK
Elif BİLSEL
Öykü Sıla AKAY