Eğitim Çalışma Grubu

Eğitim Çalışma Grubu

Amaç/Kapsam:

  • Eğitim Çalışma Grubu Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü öğrencilerinin akademik, bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel gelişimlerine yönelik katkı sağlamayı amaç edinmiştir.
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencilerinin kendi üniversiteleri dışındaki alanımız hocalarının bilgi ve birikimlerinden yararlanmasını sağlar.
  • Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi çatısı altındaki farklı üniversitelerde öğrenim gören Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğrencileri arasında alanımıza yönelik akademik ve mesleki bilgi zenginliğinin sağlanmasına kaynaklık eder.